ارتباط ساواک با فراماسونری

 بسم الله الرحمن الرحیم

بین سال های 50-1340 سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) فعالیت شدیدی را برای کسب اطلاع از سازمان فراماسونری آغاز می کند. از آن جا که ساواک از بسیاری ماجراها با خبر است، لذا از گزارش های این سازمان می توان به عنوان منبع استفاده نمود. ساواک بعد از آن که به ذکر تاریخچه ی مختصری از فراماسونرها پرداخته است و سازمان های وابسته به آنان مانند باشگاه های لاینز و کلوپ روتاری و انجمن تسلیح اخلاقی و حکومت متحده ی جهانی را معرفی نموده، درباره ی خط مشی آن ها مطالبی آورده است مثلاً یک فراماسونر مکلف است در هر موقعیتی به راهنمایی، همراهی و حمایت از برادر خود بپردازد، اگر چه زندگی خود را هم به خطر بیندازد و باید از برادر خود در برابر ظلم دفاع کند. ساواک عقیده داشت که فراماسونرها اکثراً از طبقه ی مرفه و مؤثر و رجال و سیاستمداران مملکت می باشند و در مواقع خاص و حساس غالباً این امکان را دارند که منشأ حوادث و دگرگونی های سیاسی در کشور شوند، در حالی که علی الظاهر هیچ ردپایی از دخالت آنان در این گونه حوادث به جای نمی ماند. براساس نظر ساواک، فراماسونری بعد از آن که در سال 1717 میلادی با تشکیل اولین لژ سیاسی و فلسفی در انگلستان از حالت تشکیلات صنفی بنایان آزاد به یک مکتب سیاسی و فلسفی تبدیل شد، خیلی زود به صورت منشأ قدرت فوق العاده و مرکز اجتماع شخصیت های درجه اول درآمد و تشکیلات خاص فراماسونری و لژها و محافل وابسته به آن در کلیه ی شؤون اجتماعی کشورها به طوری رخنه نموده و مؤثر واقع شدند که اجتماعات سری لژها سرنوشت حکومت ها و رژیم ها و افراد را به دست گرفته و بر حوادث و سیر تاریخ مسلط شدند. ساواک از قول یکی از مورخین فراماسونری (نام مورخ ذکر نشده است) می نویسد: چون عملیات و فعالیت فراماسون ها جنبه ی سری و محرمانه داشته است، چه بسا که تاریخ عمومی نتواند نقش فراماسونرها را منعکس نماید و حقایق آن را بازگو کند. فراماسون ها عقیده دارند که مراسم و مسلک آن ها بر شالوده ی نوع دوستی فیلسوفانه و ترقی طلبی است و به موجب همین قانون در بدو امر اشاعه نموده اند که فراماسونرها در صدد تحمیل احکام و سنن مذهبی به سایر اعضا که هم کیش نیستند برنخواهد آمد، بلکه شعار آن ها آزادی، برابری و برادری است و به همین دلیل آن ها خود را ملزم به حمایت و جانبداری از اعضای فراماسونری می دانند و یکدیگر را «برادر» خطاب می کنند. چگونگی پذیرفتن اعضای جدید در لژهای فراماسونری براساس گزارش ساواک مختصر تفسیری از معنای ماسون براساس نوشته های خود آن ها: ماسون به معنای بّنا و یا معمار است و چون ماسون ها سازنده و یا معمار هستند از این جهت یکدیگر را برادر می نامند و در واقع هدف آن ها ساختن و نه خراب کردن است. داوطلبان عضویت ماسونری باید پیش از ورود این تشریفات را انجام دهند: نخست باید درخواست به امضای کامل متقاضی و امضای یک نفر معرف ماسون که کاملاً شناخته شده و ضمناً اظهارات دواطلب را تأیید نماید برسد و آن گاه [داوطلب] تقاضای خود را به دبیرخانه ی لژ ماسون ها تسلیم کند. چنان که متقاضی یکایک سؤالات زیرا را باید پاسخ کتبی بدهد: 1. نام کامل شما چیست؟ 2. سن شما چقدر است؟ 3. محل تولدتان کجاست؟ 4. محل اقامت کجاست؟ 5. محل سکونت خود را از ده سال به این طرف تعیین نمایید؟ 6. آیا در خلال این مدت به لژهای دیگر هم مراجعه کرده اید؟ 7. آیا عقیده و ایمان به وجود یک خدا دارید؟ 8. آیا عقیده به اتکا به نفس دارید؟ 9. آیا از سلامتی کامل برخوردارید؟ 10. آیا سؤالات را به دقت خوانده و پاسخ هایی که داده اید به خط خودتان است و به شرافت سوگند یاد می کنید؟ پس از پاسخ به سؤالات فوق، فرد مورد نظر درخواست خود را به وسیله ی معرف خود تسلیم دبیرخانه ی لژ می نماید. لژ هم به نوبه ی خود درخواست را به کمیته ی مخصوص بازرسی می فرستد و کمیته ی بازرسی درخواست را مورد رسیدگی دقیق قرار داده و در پیرامون درخواست کننده تحقیقاتی از برخی مراجع ماسونی و غیر ماسونی نموده و نتیجه را برای تصمیم نهایی به هیأت رییسه ی لژ تسلیم می نماید و هیأت رییسه بعد از خواندن گزارش کمیته ی بازرسی موافقت خود را با تقاضای متقاضی اعلام و سپس سردبیر لژ یکی از شب ها را تعیین می نماید تا داوطلب برای انجام تشریفات با معرف خود در لژ حضور بهم رسانند و ضمناً در همان روز مقرر علاوه بر هیأت رییسه چند تن از ماسون ها را در مراسم دعوت خواهند نمود. در شب مقرر متقاضی را به اتاق مخصوص راهنمایی می نمایند و سپس کلیه ی افزارهای یک بنا (معمار) را به او نشان می دهند و سپس خشم او را با یک پارچه ی سیاه بسته و او را برای یادکردن سوگند به طرف میزی می برند که روی آن میز یک کتاب قرآن و یک کتاب انجیل و یک کتاب تورات گذاشته شده است و آن وقت به او گفته می شود تا دست راست خود را بر روی کتاب آسمانی خود بگذارد و سوگند یاد کند و صمیمانه و با طیب خاطر آیین ماسونی را قبول کند. پس از ادای سوگند و انجام این تشریفات او را به اتاق دیگری هدایت کرده و پارچه ی سیاه را از چشم او باز می کنند و به او می گویند در این موقع از تاریکی به روشنایی آمد و همیشه باید این نکته را نصب العین خود قرار دهد که معمار باید سازنده باشد نه خراب کننده. سپس دسته جمعی برای صرف چای و شیرینی و شربت به اطاق دیگر می روند و در پایان از هم خداحافظی می کنند و از لژ خارج می شوند. یکی دو هفته پس از آن تاریخ، دبیرخانه متقاضی را برای آموختن سایر تشریفات و اسرار به لژ دعوت می نماید تا شعارهای ماسونری را که عبارت از دست دادن و سایر علائم است به او بیاموزند. تفسیر: طرز دست دادن، فشردن انگشت دست راست بر روی استخوان انگشت سبابه ی دست راست طرف مقابل است و اگر طرف مقابل هم همین عمل را انجام داد فوراً پی می برند که هر دو ماسون هستند. علامت دیگر یعنی گذاردن دست راست با کف باز به طرف قلب است و علامت دیگر تکان دادن سریع دست راست به طرف گردن و اشاره کردن به قسمت جلوی گردن با همان دست راست می باشد. این دو علامت هنگامی صورت می گیرد که یک نفر ماسون به یک مجمع و یا میهمانی و یا دادگاهی وارد شود و بر اثر آن حضار فراماسون فوراً پی می برند که شخص تازه وارد از خود آن ها می باشد. ملاحظات: هرگاه یک ماسون دچار تنگدستی و گرفتاری مالی گردد لژ موظف است از وجوهی که جمع آوری شده به او کمک نماید و در صورتی که از کارش اخراج گردد باید برای او کار مناسبی تهیه نماید. هرگاه ماسونی مرتکب گناهی شود او را در دادگاه خود محاکمه می کنند. (مهر فوق سری زده شده است). همان طور که گفتیم، ساواک با استفاده از امکانات ویژه ی خود در بسیاری از لژها نفوذ کرده و به اطلاعاتی دست یافته است. مثلاً با نفوذ در لژ همایون به استاد اعظمی دکتر احمد هومن اطلاعاتی کسب کرده که بسیار جالب است ولی از آن جا که دکتر هومن بعد از انقلاب دستگیر شد، ابتدا بهتر است اظهارات او در دادستانی مرکز را بیاوریم و بعد از آن به ارائه ی گزارش های ساواک درباره ی او بپردازیم. دکتر احمد هومن در سال 1362 دکتر احمد هومن استاد دانشگاه تهران و یکی از نظریه پردازان سازمان فراماسونری ضمن بازجویی در دادستانی مرکز به سؤالاتی چند پاسخ می دهد که از میان آن ها به سه مورد اشاره می کنیم. البته می توان گفت که وی هیچ گونه اطلاعاتی درباره ی ماهیت فراماسونری در اختیار مأموران دادستانی نگذاشته است. سؤال: آقای احمد هومن هویت شما محرز است. شما بنویسید فراماسونری چیست و منظور از آن چه می باشد؟ پاسخ: فراماسونری یک مکتب اخلاقی است و هدفش خودشناسی و خداشناسی است و منظورش این است که افراد در زندگی ماشینی امروز که همه دنبال مادیات هستند به معنویات بنگرند. کشورهای کمونیستی و کشورهای کاتولیک با فراماسونری مخالفند و چندین پاپ رسماً این سازمان را تکفیر کرده اند. علت آن است که آن ها معتقدند که اصول مذهبی کاتولیک با فراماسونری سازگار نیست. در دنیای ماشین که مردم مهره هایی بیش نیستند، این قبیل اجتماعات مفید به نظر می آید. در اساس نامه ی لژ بزرگ اسکاتلند و لژ بزرگ آلمان، ایمان به معمار بزرگ یعنی خدا شرط اول قبول است. همه ی مذاهبی که کتاب آسمانی دارند مورد قبول هستند و هر کس باید روی کتاب آسمانی خودش قسم بخورد. کارهای خیریه هم می کنند و در هر جلسه ی لژ مبلغی پول به تناسب دارایی افراد جمع آوری می شود و به خزانه دار سپرده می شود و در صورت جلسه ی بعدی قرائت می شود که برای مستمندان، اطفال بی بضاعت و عقب افتاده و امثال آن تخصیص می دهند و در موارد غضب الهی مثل سیل و زلزله، لژ بزرگ موظف است مبلغی کمک کند. این کارها هدف این سازمان است و با موازین انسانی وفق می دهد و علت این که حتی استادان دانشگاه عضو آن هستند به خاطر آن است که کاری براساس وجدان و دین و شخصیت انسانی انجام می دهند. امضاء: احمد هومن سؤال: آقای احمد هومن هویت مشا محرز است. تاریخچه ی فراماسونری در ایران را مشروحاً توضیح دهید؟ پاسخ: در ایران تاریخچه ی فراماسونری این بوده که از زمان ناصرالدین شاه و به وسیله ی ملکم خان و شادروان سید جمال الدین اسد آبادی با «کوکب الشرق» اساس نوعی فراموشخانه ریخته شد و وقتی ناصرالدین شاه از این ماجرا به هراس آمد و فراموشخانه را قدغن کرد، ماجرا خاتمه یافت. در زمان مشروطه عده ای که طرفدار آزادی بودند کمک کردند و بعداً عده ای از رجال خوشنام ایرانی «لژ آدمیت» را بنا گذاردند و دور هم جمع می شدند و علاوه بر کمک به محتاجان در مسائل روز هم بحث می کردند. در زمانی که حکیم الملک وزیر دربار بود، شخصی به نام جواهری که از لژ وادی النبیل مصر گواهی داشت، مدعی تصدی کار بنایان آزاد شد و وقتی معلوم شد که لژ وادی النبیل منظم نیست، از کار برکنار شد و مرحوم دکتر لقمان الملک که از فراماسون های قدیمی بود برای مسئولیت ناحیه تعیین شد و او چند سال این کار را عهده دار بود تا این که شریف امامی تصدی کار را گرفت و بعد از او در طلیعه ی انقلاب اسلامی برادرم دکتر محمود هومن که خدایش رحمت کند متصدی شد. کتبی که از طرف زاوش نامی نوشته شده و کتب دیگر غالباً همه ی کارها را بنایان آزاد نسبت می دهند، این ها غرض ورزی کرده اند و ملاک اعتبار نیست و نباید زاوش که خودش در احزاب چپ گرا عضویت دارد حرفش ملاک اعتبار آید. امضاء: احمد هومن سؤال: آیا با شریف امامی برخورد داشته اید؟ با شریف امامی در سازمانی که حکومت جهانی نام دارد برخورد داشته ام و هدف و غرض طرفداران حکومت جهانی این بود که از جنگ هسته ای جلوگیری شود و سازمان ملل متحد هر دولت متخلف را به جای خود بنشاند. شریف امامی رئیس سازمان بود و عده زیادی از استادان دانشگاه و سناتورها و مهندسین عضویت داشتند. امضاء: احمد هومن حال به سال 1350 بر می گردیم و گوشه ای از فعالیت آقای دکتر هومن را بازگو می کنیم تا متوجه شویم وی چگونه برادران خود را به رازداری دعوت می کند و نیز از آن ها می خواهد که به یکدیگر کمک کنند و این همه رازداری برای چیست؟ کمیسیون ریتوئل اولین جلسه ی کمیسیون ریتوئل در ساعت 5/3 بعدازظهر روز دوشنبه 4 بهمن 1350 با حضور برادران بسیار نام آور: احمد هومن، محمود ضیایی، هوشنگ ظلمی، علاء الدین روحانی و محمدحسن مشیری تشکیل گردید: 1. متن انگلیسی ریتوئل های 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12 که توسط برادر بسیار نام آور احمد هومن بررسی شده بود، مورد مذاکره قرار گرفت و موافقت گردید که درجات 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 از راه انتقال داده شود و نه از راه سیر. برای این منظور، تاریخچه ی داستانی با تعالیم و نتیجه ی اخلاقی آن ها به ترتیب زیر در هر درجه به ریتوئل فارسی اضافه شود. استاد سه بار نیرومند – اول درجه ی 5 و استاد کامل برادران من: رسالت درجه 5 یعنی درجه ی استاد کامل در تسلی کسانی است که عزیزی را از دست داده اند و درس اصلی آن این است که باید خاطره ی برادران ارزنده ای را که از دست داده ایم گرامی بداریم، نه فقط با ادای کلمات بلکه با وفاداری آن ها را سرمشق قرار دهیم تا خدماتی که آن ها برای انسان ها کرده اند در نسلی که شما به آن تعلق دارید به واسطه ی اهمال شما از بین نرود. برادر سخنگو، تعلیمات این درجه را به داوطلبان بیاموزید. سخنگو: تعلیمات این درجه اشاره به مرگ حیرام آبی و مأموریت چند نفر از برادران برای پیدا کردن تبه کاران و به خاک سپردن حیرام آبی است روی مزار حیرام آبی از سنگ مرمر سیاه و سفید پوشیده شده و به همین جهت کف مزکت های ماسونی سیاه و سفید است. حضرت سلیمان پس از مراسم دفن حیرام آبی خطابه ای به این مضمون ایراد می کنند: مرگ از درهای قصرهای باشکوه پادشاهان و خانه ی محقر کارگران بی تفاوت وارد می شود. ما باید از حرام آبی تقلید کنیم که ساختمان معبد را شروع کرد و با درختان سدر لبنان پایه های آن را نهاد، مثل یک گوهر گرانبها که نمونه ی مهارت یک صنعتگر و کمال هنری او است، جاودان خواهد بود و هم چنان که حیرام مزکت را با رنگ رنگین کمان و با شعاع رنگ پریده ی ماه و با روشنایی خیره کننده ی خورشید بهم آمیخت و دیوارهای آن را زینت داد، ما هم باید در درون خود مزکتی با خاموشی و راز داری بنا کنیم و آن را با گوهر گرانبهای احسان پرتو افکن کنیم، تا در بعد آسمانی پذیرفتنی باشد. انسان پرتوی از عنایت خداست و به دست آوردن دل انسانی که مورد اهانت قرار گرفته از تسخیر دژی محکم استوارتر است. استاد سه بار نیرومند برادران:به مشرق بیایید تا درجه شما را رسمیت دهم (داوطلبان جلوی محراب می آیند ) استاد سه بار نیرومند: درجه ی استاد کامل را به شما انتقال می دهم. برادران به جای خود برگردید. در مورد مطالب فوق باید بگوییم که اجرای این مراسم توسط دکتر هومن نشان دهنده ی مقام والای او در لژ فراماسونری است، یعنی وی اطلاعات زیادی از اسرار لژها دارد که هیچ کدام را در اختیار مأموران دادستانی قرار نداده است. هم چنین تأکید وی بر رازداری برادران فراماسونر گویای غیر عادی بودن چنین سازمانی است و به عبارت دیگر آن ها اهدافی را دنبال می کنند که غیر خودی ها و بیگانگان نباید از آن ها اطلاع داشته باشند. در اینجا به سندی از ساواک اشاره می کنیم که مربوط به آقای دکتر هومن مرد سه بار نیرومند می باشد: به: 321 منبع: 7202 از: 20/هـ/21 منشأ: جلسه متشکله تاریخ گزراش: 23/7/52 تاریخ وقوع: 17/7/52 تاریخ رسیدن خبر به منبع: 17/7/52 پیوست: دارد تاریخ خبر به رهبر عملیات: 22/7/52 موضوع: فراماسونری (لژ آریا) لژ آریا در ساعت 30/17 روز 17/7/52 به ریاست مهدی میرزا حسابی 4و با شرکت 97 نفر از استادان و افسران قدیمی به منصور تنصیب امیرحسن شیخ نیا به مقام استاد ارجمندی لژ مذکور در محل انجمن رازی تشکیل گردید. مراسم تنصیب طبق مندرجات برنامه ی پیوست انجام شد و در ساعت 21 فراماسون ها در سر میز شام حاضر شدند و در سر میز شام دکتر احمد هومن درباره ی فراماسون ها و این که ماسون چگونه بایستی باشد گفت یک فراماسون بایستی طبق اصل گونیا و پرگار درست و راست و مستقیم باشد و لازم است در عمل هم چنین باشد. یکی از وظایف حتمی یک فرد ماسون این است که به هیچ وجه ترس به خود راه ندهد زیرا اگر فراماسون جرأت نداشته باشد، مانند تفاله است. ماسون باید راست راه برود، راست بگوید، منظم فکر کند، تملق نگوید، بی پرده سخن گوید، مؤدبانه صحبت کند، از کسی تقیه نکند و بدون هیچ نظر خاصی انتقاد سالم کند. اجماع ما فراماسون ها که در تمام جهان گسترده است نباید خود را تنها حس کنیم. در لژهای اروپایی که، من عضویت دارم و نسبت به آن ها بستگی عمیق احساس می کنم و با آن ها اغلب تماس دارم. ماسون ها اندیشه های ناپاک را به مغز خود راه نمی دهند. امیدوارم برادران! این همبستگی را احساس کنیم و یکدیگر را واقعاً دوست بداریم و در هر موقع منافع و حیثیت یکدیگر را مانند حیثیت خود دوست بداریم. به سندی دیگر از ساواک توجه فرمایید که باز هم مربوط به آقای هومن استاد دانشگاه تهران و نظریه پرداز سازمان فراماسونری می باشد. به: 321 منبع خبر: نوید از: 20/هـ/21 منشأ: جلسه متشکله شماره گزارش: 76124/20/هـ/21 تاریخ وقوع: 4/2/52 تاریخ گزارش: 5/2/52 تاریخ رسیدن خبر به منبع: 4/2/52 پیوست: دارد تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 5/2/52 موضوع: فرماسونری (استقرار در لژ جمشید جم به شماره 30) ساعت 18 روز سه شنبه 14 اردیبهشت 52 جلسه لژ جمشید به ریاست دکتر احمد عاطفی در محل انجمن رازی با حضور 29 نفر تشکیل شد و در سر میز شام دکتر هوشنگ ظلی و سپس دکتر احمد هومن درباره ی اهمیت علائم و روش های ماسونی صحبت کردند و دکتر احمد هومن در مورد مزیت ماسون بودن در اروپا و آمریکا صحبت کرد و گفت: کلیه ی ماسون هایی که در روی سطح کره زمین وجود دارند طبق آخرین آماری که دقیقاً در آمریکا تهیه شده تا پایان سال 1973 بالغ بر شش میلیون و سیصد هزار نفر می باشند و این ها انسان های منظمی می باشند که روی زمین وجود دارند. رهبر عملیات، سامعی بخشی از اسناد درباره ی فراماسونری سند ذیل از ساواک نشان می دهد که سازمان فراماسونری در خدمت استعمار بوده و برای رسیدن به اهداف استعماری فعالیت می کند. به: 322 منبع: 2179 از: 20 هـ /7 تاریخ وقوع: اخیراً شماره گزارش: 43370/20/هـ 7 تاریخ رسیدن خبر به منبع: اخیراً تاریخ گزارش: 15/2/48 تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 13/2/48 موضوع: تجدید فعالیت سیاسی انگلستان کناره گیری ژنرال دوگل در فرانسه که عامل خنثی کننده ی فعالیت های سیاسی بریتانیا در اروپا و خاورمیانه بود، راه را برای تجدید فعالیت سیاسی انگلستان در اروپا و کشورهای دیگر در حال رشد و عقب مانده هموار نموده است، چون انگلستان از لحاظ مالی و اقتصادی کشور درجه دوم شناخته می شود، از این راه نمی تواند برای تجدید نفوذ خود در ممالک مورد نظر اقدام کند و برنامه ی کار انگلیسی ها تجدید فعالیت جاسوسی نظیر فراماسونری می باشد که هنوز هم این نقشه طرفدارانی در کشورهای عقب افتاده دارد و افرادی هستند که برای رسیدن به جاه و مقام، خود را در اختیار بیگانه قرار می دهند و مخصوصاً چون انگلیسی ها همیشه از عمال سیاسی و جاسوسی خود تا سرحد مرگ جانبداری و حمایت کرده اند، روی این اصل می توانند افراد جدید و ناشناخته ای را جهت اجرای مقاصد سیاسی خود در سازمان های مختلف به خود جلب نمایند. توضیح رهبر عملیات: در مورد انتشار اسامی افراد عضو لژ فراماسونری قبلاً گزارشاتی ارسال شده است. سند شماره 110 کد 1/12155 از: اداره ی کل سوم به: اداره کل هشتم موضوع: فراماسونری فراماسون ها به علت روش خاص سازمانی و پنهانی بودن فعالیت آنان حاضر به افشای اسرار تشکیلاتی خود نبوده و در تماس های عدیده ای که رده های مختلف با برخی از آن ها حاصل نموده اند از پاسخگویی خودداری [کرده اند] و برای کسب اطلاع از فعالیت های لژهای ماسونی می بایستی اقدامات همه جانبه ای انجام [شود] لیکن با توجه به اینکه اکثر اعضا دارای مشاغل حساس مملکتی می باشند بعضاً اشکالاتی ایجاد می نمایند. سامعی: رهبر عملیات به سندی دیگری توجه کنید: سند شمار 146 کد 1/12155 از: اداره کل سوم به: اداره کل هشتم موضوع: ارتباط لژ اعظم اسکاتلند با لژ بزرگ ایران «اخیراً از طرف دبیر لژ مذکور لیستی حاوی اسامی 105 گراند لژ کشورهای مختلف جهان از جمله لژ بزرگ ایران جهت دکتر احمد علی آبادی استاد دانشگاه تهران و دبیر لژ بزرگ مذکور ارسال گردیده است». ارزیابی خبر: اعلام مراتب فوق از طرف دبیر لژ اعظم اسکاتلند به دبیر لژ بزرگ ایران صحت دارد توضیح این که از مطالب فوق چنین استنباط می شود که ادغام لژهای فراماسونری ایران در یکدیگر و اعلام عدم وابستگی آنان به لژهای خارجی و تشکیل لژ بزرگ ایران و حذف عناوین فراماسونری جهانی (لژ اعظم اسکاتلند، گراند لژ ملی فرانسه، گراند لژ متحده آلمان) از سرلوحه ی مکاتبات لژهای فراماسونری ایرانی جنبه ظاهری داشته و لژ بزرگ ایران وابسته به لژ اعظم اسکاتلند است. سامعی، رهبر عملیات سندی دیگر: سند شماره 102 کد 1/12153 به: اداره کل سوم 321 و اداره کل هشتم 810 از: ساری مخابره: 2020 شماره گزارش: 225/هـ وصول: 2030 تاریخ گزارش: 3/3/47 کشف: 2040 کاشف: 666 موضوع: فراماسونری نظر عالی را به خبر مندرج در روزنامه ی اطلاعات مورخ چهارشنبه 1/3/47 صفحه 21 ستون پنجم درباره ی تعطیل باشگاه های لاینز، کلوپ روتاری و فراماسون در پاکستان به علت این که پایگاه تبلیغاتی و نفوذ خارجی بوده است معطوف می دارد. ضمناً استحضار دارند که این باشگاهها در ایران هم شعبه دارند و رئیس افتخاری بعضی از آن ها معمولاً استانداران و فرمانداران هستند و اخیراً نیز هشتمین کنگره ی باشگاه لاینز از مورخه ی 19 الی 21/2/47 در رامسر برگزار شد. دستور فرمایید نظر عالی را ابلاغ نمایند. شاهین سند به دست آمده ی زیر از ساواک، نشان دهنده ی رابطه ی نزدیک فراماسونری با صهیونیسم است: به: 321 تاریخ وقوع: اخیراً از: 20 هـ 21 تاریخ رسیدن خبر به منبع خبر: اخیراً شماره گزارش: 111556/20 هـ 21 تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 22/9/52 تاریخ گزارش: 24/9/ 52 موضوع: فراماسونری ندوشنی مدیر مجله دی پست که از طرف لژ آلمان جهت ارتقاء به پایه ی دوم به لژ فارابی معرفی شده بود، در یک مذاکره ی دوستانه اظهار می داشت: در زمان جنگ جهانی دوم دو نفر از افسران گشتاپوی آلمان ماسون بودند و علی رغم کوشش های قوای هیتلری سعی می کردند نقشه های گشتاپو را بر ضد یهودیان خنثی کرده یهودیان را از مرگ نجات دهند و با این اتحاد دو نفری موفق شدند تعداد زیادی از یهودیان را فراری داده و نجات بخشند ولی سرانجام مسئولان گشتاپو به فعالیت آن ها پی بردند و آن ها را به طرز فجیعی کشتند که در حال حاضر یک خیابان و یک میدان در شهر تل آویو پایتخت اسراییل به نام این دو ماسون نام گذاری شده و این دو نفر بسیار مورد احترام مردم اسراییل می باشند. نظریه چهارشنبه: بیان مطالب فوق از طرف ندوشنی سردبیر مجله صحت دارد. طبق سند زیر، قتل کندی رئیس جمهور آمریکا باعث افزایش فعالیت لژهای طرفدار انگلیس در ایران می گردد. افشای این سند پاسخی است به نوشته های دکتر هومن که عقیده دارد سازمان فراماسونری یک سازمان انسانی است که می خواهد نوع پرستی را رواج دهد و در کارهای سیاسی دخالتی ندارد. به: 321 شماره: 825/ ن منبع: مأمور ویژه تاریخ وصول خبر: 4/10/42 محل: محافل سیاسی تهران موضوع: وضع سیاسی کشور جسته و گریخته از منابع سیاسی تهران شنیده می شود که پس از قتل کندی، مقامات سفارت انگلستان به فعالیت های سیاسی خود افزوده و سعی می کنند وابستگان به سیاست انگلیس در ایران را به رهبری سیاسی مجدد انگلیس در دنیا و بالاخص در خاورمیانه امیدوار سازند و حتی شنیده می شود که سر دنیس رایت، سفیر انگلیس در تهران شبها با بعضی از مقامات ایرانی ملاقات هایی دارد و ضمناً در یک ماه گذشته فعالیت جمعیت فراماسونری ایران گسترش یافته و جلسات آنان مرتباً تشکیل می گردد و حسین علاء وزیر سابق دربار شاهنشاهی در فعالیت های وابستگان سیاست انگلیس در ایران و فعالیت فراماسون ها کاملاً نقش دارد. رهبر عملیات سامعی سند زیر از پرونده ی حسین علاء نخست وزیر و وزیر دربار شاهنشاهی و استاد اعظم فراماسونری در ساواک نگهداری می شد که برخی از حقایق را نشان می دهد: چون به موجب قانون اساسی فراماسونری شرایط قبول عضو جدید لژهای وابسته به اسکاتلند تابع مقررات خاصی است و نمی توان به تعداد زیادتر از سهمیه ای که معین می شود عضو جدید قبول کرد و از طرفی پس از حوادث سه ساله ی دوران زمامداری مصدق این نتیجه به دست آمد که پیشرفت سیاسی انگلیس در ایران در زیر لژ فراماسونری مؤثرتر است و لژ همایون که هم اکنون منحل شده است توانست در سقوط مصدق و مبارزه با عوامل ضد انگلیسی مؤثر باشد، لذا گراند لژ اسکاتلند با تأسیس شعبه ی دیگری در عراق که به نام گراند لژ فیحا است اجازه ی تأسیس لژی در تهران را داد و کلیه ی تشریفات اولیه این لژ برای تأسیس انجام شد. اولین کسی که از بصره به تهران آمد میرعبدالباقی یکی از اعضای مؤسس و مؤثر انگلیس در خاورمیانه و ایران بود. او که خود از اعضای مؤثر سازمان فراماسونری اسکاتلند در کشورهای عربی است در تهران و در شمیران و در باغ دختر نظام السلطنه مافی که همسر شیخ خزعل بوده که هم اکنون خانه ی مسکونی مهندس حسین شقاقی و محل تشکیلات فراماسونری در آن جا قرار دارد سالن و چند اطاق را به صورت معبد و محل لژ در آورده و سپس با حضور آلکس برتون دبیر لژ اسکاتلند مقیم ادینبورگ لژ روشنایی را در تهران تشکیل داد. اسامی بعضی از رؤسای لژ فیحا در بصره: 1. احمد فیصل خزعل (نوه ی شیخ خزعل) 2. نوری خضیری 3. دکتر جرج غریب 4. عبدالکریم خضیری 5. سامی هاشم خضیری 6. محمد شیخ جابر 7. ل.ر.بارتن تبعه ی انگلستان 8. جی اچ. پرس تبعه ی انگلستان مأموریت این لژ این بود که فراماسونری را در ایران، عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس گسترش دهد. سرانجام لژ روشنایی در تهران تشکیل گردید. تعدادی از اعضای این لژ عبارتند از: 1. استراکر استاد اعظم و رئیس شرکت لینچ واقع در خیابان ثبت در تهران 2. دکتر احمد هومن استاد دانشگاه تهران 3. دکتر محمود هومن استاد دانشگاه تهران 4. مهندس محمدی استاد دانشگاه تهران 5. دکتر راجی رئیس سازمان برنامه 6. دکتر غلامرضا کیان استاد تهران و معاون اقبال نخست وزیر ساواک در تحقیقات خود به [این] نتیجه رسیده است که بعضی از فراماسونرهای ایرانی وابسته به لژهای فراماسونری خارجی هم هستند. به گزارش های ذیل توجه کنید: به: 321 منبع: نوید از: 20/هـ/21 منشأ: لژ بزرگ ایران شماره گزارش: 76131/20/هـ/21 تاریخ وقوع: مستمر تاریخ گزارش: 6/2/52 تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 6/2/52 موضوع: فراماسون های ایرانی وابسته به لژهای خارجی عده ای از ماسون های ایرانی که در لژ وابسته به لژ بزرگ ایران عضویت دارند، وابسته به بعضی از لژهای خارجی هستند. اسامی چند نفر از آن ها به شرح زیر می باشد: 1. پرویز کاظمی وابسته به لژ بزرگ فنلاند 2. حسین مصطفوی نائینی وابسته به لژ بزرگ ریودوژانیر و برزیل 3. مهندس کوچک علی وابسته به لژ بزرگ ژاپن 4. دکتر احمد هومن وابسته به لژ بزرگ انگلستان نظریه ی چهارشنبه: شنبه توجیه شده است افرادی را که وابسته به لژهای خارجی هستند به تدریج معرفی کند رهبر عملیات: سامعی به: 321 منبع: 2179 از: 20/هـ/7 تاریخ وقوع: اخیراً شماره گزارش 43297/20/هـ/7 تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 9/2/48 تاریخ: 10/2/48 موضوع: فراماسونری (اظهارات سید حسن امامی امام جمعه تهران) دکتر عباس ریاضی کرمانی که با امام جمعه ی تهران در خصوص فراماسونری ملاقات کرده می گفت امام جمعه گفته است فراماسونری سازمان خطرناکی نیست و ما کوشش می کنیم تشکیلات آن را علنی کنیم و فعالیت آن را توسعه دهیم. امام جمعه گفته است چون فراماسونری به مذهب و ملیت افراد کاری ندارد هر کس با هر مذهب و هر ملیت می تواند در صورتی که واجد شرایط مخصوص باشد در این سازمان عضویت پیدا کند مانند سازمان تسلیح اخلاقی و سازمان لاینز و کلوپ روتاری که تاکنون به صورت علنی فعالیت می کرده اند. امام جمعه گفته است سازمان سیا یک سازمان جاسوسی به نفع آمریکا می باشد در حالی که فراماسونری متعلق به کشور به خصوصی نیست. توضیح رهبر عملیات: در مورد انتشار اسامی افراد عضو لژ فراماسونری و افراد وابسته به سازمان سیا قبلاً گزارشاتی فرستاده شده است. ن – مجیدیه سند شماره ی 8 به: 321 منبع: 2171 از: 20/هـ/7 تاریخ وقوع: اخیراً شماره گزارش: 42275/20/هـ/7 تاریخ رسیدن به منبع: 15/1/48 گیرندگان خبر: 321 و 20/هـ/4 تاریخ رسیدن به رهبر عملیات: 16/1/48 موضوع: فراماسونری دکتر عباس ریاضی استاد دانشگاه تهران می گفت که امام جمعه تهران دکتر حسن امامی از انتشار کتاب مربوط به معرفی فراماسون ها زیاد ناراحت شده و گفته است من عضو فراماسونری هستم و این سازمان تشکیلاتی است بین المللی برای حفظ صلح و آزادی. امام جمعه گفته است هم اکنون افرادی مانند پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران که تابعیت آمریکایی دارند بزرگترین واحد فرهنگی ما را در دست دارند و در داخل کابینه هم وزرایی که عضو سیا هستند تابعیت آمریکایی دارند دیده می شوند و من با انتشار کتابی افراد عضو سازمان سیا را به مردم خواهم شناساند. نظریه ی چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. خیلی محرمانه سند شماره 78 کد 1/12155 گیرنده: مدیریت کل اداره نهم فرستنده اداره کل سوم بولتن داخلی ساواک: 40325 موضوع: فراماسونری خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون موارد مشروحه ی زیر در خصوص تشکیلات فراماسونری در ایران تحقیق و بررسی به عمل آورده و نتیجه را به این اداره ی کل اعلام نمایید. 1. هدف و منظور آن ها 2. تشکیلات فراماسونری در ایران گیرنده در پاسخ چنین می نویسد: 1. هدف: براساس مطالعاتی که بر روی کتب فراماسونری انجام گرفته است، به موجب قانون اساسی لژ شرق اعظم (گراند اوریان فرانسه) هدف تشکیلات فراماسونری بر شالوده ی نوع پرستی – فیلسوفی و طلب ترقی بنا شده، مقصودش جستجوی حقیقت، تهذیب اخلاقی و به کار بردن همبستگی و اصلاح امور مادی و معنوی و تکمیل قوای عقلیه ی درونی، بردباری نسبت به یکدیگر، حفظ شرف خود و سایرین، آزادی مطلق وجدان و عقیده بوده و شعارش آزادی و برابری و برادری می باشد و بدین لحاظ است که اعضای این تشکیلات به یکدیگر برادر خطاب می کنند و خود را ملزم به حمایت و جانبداری از هم مسلکان خویش می دانند. 2. وضعیت کنونی تشکیلات فراماسونری در ایران در حال حاضر پنج طریقت فراماسونری در ایران به شرح زیر فعالیت می نمایند: الف: لژهای وابسته به اسکاتلند 1. لژ اعظم ناحیه ی ایران وابسته به گراند لژ اسکاتلند. این لژ در سال 4 با یعنی در خرداد، شهریور، آذر و اسفند تشکیل جلسه می دهد و استاد اعظم آن اسحاق کریستوفری است. 2. لژ لایت ایران: استاد اعظم این لژ واگهورن است و محل تشکیل جلسات آن کلیسای مسیحیان واقع در خیابان قوام السلطنه (30 تیر فعلی) می باشد. 3. لژ تهران: استاد اعظم این لژ سناتور مصطفی عامری می باشد و محل تشکیلات آن انجمن رازی واقع در خیابان شاهرضا، بن بست انوشیروان دادگر، پلاک 66 است و تعداد آن ها 120 نفر است. 4. لژ کوروش: استاد اعظم این لژ سید حسن مصطفوی نائینی بوده و محل تشکیل جلسات آن انجمن رازی است و تعداد آن ها به 160 نفر می رسد. 5. لژ خیام: استاد اعظم آن دکتر مرتضی رسا است و محل تشکیلات آن انجمن رازی می باشد و تعداد آن ها 70 نفر است. 6. لژ آریا: استاد اعظم آن محمد مجلسی است و محل تشکیلات ان انجمن رازی می باشد و تعداد آن ها 60 نفر است. 7. لژ نور: استاد اعظم آن سید حسن امامی امام جمعه ی تهران است و محل تشکیل جلسات آن انجمن رازی می باشد و تعداد آن ها 30 نفر می باشد. 8. لژ خوزستان: استاد اعظم آن نصر الله آذری است و محل تشکیلات آن اهواز است و تعداد آن ها 20 نفر می باشد. 9. لژ اصفهان: استاد اعظم این لژ دکتر رضا برومند است و محل تشکیل آن اصفهان می باشد و تعداد آن ها به 15 نفر می رسد. ضمناً جلسات لژهای فوق الذکر در پوشش انجمن طرفداران رازی تشکیل می شود. ب: لژهای وابسته به گراندادریان فرانسه (شرق اعظم) 1. لژ بزرگ ناحیه ایران: استاد اعظم این لژ دکتر سعید مالک است و محل تشکیلات آن انجمن ابوعلی سینا، خیابان بهارستان، شماره ی 410 می باشد و تعداد اعضای آن به 45 نفر می رسد. 2. لژ مولوی: استاد اعظم این لژ سید ابوالحسن شاهی می باشد و در محل تشکیلات انجمن بوعلی سینا در خیابان بهارستان، شماره ی 41 تشکیل می شود و تعداد آن ها 120 نفر برآورد می شود. 3. لژ ابوعلی سینا: استاد اعظم این لژ داوید دانیال کارمند سفارت انگلیس است و محل آن ها انجمن ابوعلی سینا در خیابان بهارستان، شماره ی 41 بوده و تعداد آن ها 60 نفر می باشد. 4. لژ سعدی: استاد اعظم این لژ ابراهیم امامی خویی است و محل تشکیل جلسات لژ همان آدرس انجمن ابوعلی سینا بوده و تعداد آن ها به 40 نفر می رسد. 5. لژ کسری: استاد اعظم این لژ غلامحسین امیری می باشد و محل تشکیلات جلسات آن انجمن ابوعلی سینا است و تعداد اعضا 30 نفر می باشد. 6. لژ مزدا: استاد اعظم این لژ مهندس رضا رزم آرا است و محل تشکیل جلسات آن همان انجمن ابوعلی سینا بوده و تعداد آن ها 20 نفر می باشد. 7. لژ فروغی: استاد اعظم آن دکتر رضا فلاح است و محل تشکیل جلسات آن، انجمن ابوعلی سینا می باشد و تعداد اعضا 15 نفر برآورد می شود. 8. لژ لافرانس: استاد اعظم آن مهندس علی معینی بوده و محل تشکیل جلسات آن همان انجمن ابوعلی سینا می باشد و تعداد اعضا 20 نفر است. 9. لژ شمس تبریزی: استاد اعظم آن اصفهانی زاده است و محل تشکیل جلسات در تبریز بوده و تعداد اعضا به 35 نفر می رسد. 10. لژ حافظ: استاد اعظم آن نادری است و محل تشکیل جلسات در شیراز می باشد و تعداد اعضای آن به 15 نفر می رسد. پ: لژ ایران شاپیتر شماره 410 وابسته به فراماسونری آمریکا اولین جلسه این لژ در سال 1962 در محل کلوپ آمریکاییان تشکیل گردید. تعداد تقریبی آن 20 نفر و به موجب دستور مقامات امنیت سفارت آمریکا اعضای این لژ از شرکت و عضویت در لژهای فراماسونری فرانسه، آلمان و انگلستان محروم می باشند. ث: لژهای وابسته به گراند لژ آلمان این لژها به علت رعایت حداکثر احتیاط حفاظتی به لژهای بسته معروف می باشد لژهای وابسته به آلمان عبارتند از: 1. لژ ستاره سحر به استاد اعظمی جعفر شریف امامی 2. لژ ناهید به استاد اعظمی علی اصغر حکمت 3. لژ تابنده به استاد اعظمی علی اصغر حکمت 4. جلسات لژ در منزل دکتر علی امیر حکمت تشکیل می شود. د: لژهای مستقل ایران (مهر، آفتاب، صفا، وفا) این لژها قبلاً وابسته به لژهای آلمان بودند ولی بعداً خود را مستقل اعلام کردند و هم اینک با فراماسونری هیچ ارتباطی ندارند و ضمناً لژهای فوق جلسات خود را در محل انجمن اخوت واقع در خیابان فردوسی تشکیل می دهند. 1. لژ مهر: استاد اعظم آن سید حسن تقی زاده و تعداد اعضای آن 42 نفر می باشد. 2. لژ آفتاب: استاد اعظم آن محمدتقی اسکندانی و تعداد اعضای آن 30 نفر می باشد. 3. لژ صفا: استاد اعظم آن عبدالله انتظام است و تعداد اعضای آن 15 نفر می باشد. 4. لژ وفا: استاد اعظم آن نصرالله مختارالملک است و تعداد اعضای آن 35 نفر می باشد. نظریه رهبر عملیات: میزان نفوذ فراماسونری وجود ماسون های متنفذ و مؤثر و نیز وابستگی برخی از جمعیت ها مانند کلوپ روتاری و باشگاه های لاینز، طرفداران حکومت جهانی و انجمن تسلیح اخلاقی به فراماسون ها باعث شده است تا این تشکیلات از نفوذ قابل توجهی در شؤون مختلف مملکتی برخوردار باشند. رهبر عملیات سامعی فوق سری پی نوشت ها: . اسناد ساواک در پایان خواهد آمد. . سند شماره 417014(207 و 206 و 205)، کد 1/12159. . در مورد سید جمال الدین هنوز سندی قاطع موثق که ادعای فوق را ثابت کند به دست نیامده است و این ادعای آقای هومن و بعضی از فراماسون هاست که می خواهند خود را تطهیر کنند و بعضی ها می گویند او در قاهره وارد لژ گردید ولی چون سران لژ به مقاصد اصلی او پی بردند وی را از لژ اخراج کردند

 (به نقل از کتاب تاریخ معاصر از انتشارات آموزش و پرورش سال 1364، ص 45). . سند شماره 89 کد 1/12157. . سند شماره 56 کد 15011 مرکز اسناد انقلاب اسلامی. . مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سند شماره 34 کد 1/150، پرونده حسین علاء در ساواک.

منبع: کتاب نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران

برگرفته از موسسه اطلاع رسانع طلوع

/ 0 نظر / 42 بازدید